Easy Sub

Easy Sub

Nazwa: EASYSUB – Auto Subtitle Generator Online

Link: https://easyssub.com

 

Opis: EASYSUB to narzędzie online do automatycznego generowania napisów do filmów. Umożliwia łatwe i automatyczne generowanie oraz edycję napisów w filmach oraz URL-ach YouTube. Oferuje dokładny efekt transkrypcji, wydajność kosztową, wygodną obsługę, darmowe pobieranie napisów i tłumaczenie. Narzędzie obsługuje transkrypcję w ponad 150 językach i oferuje wiele dodatkowych narzędzi, takich jak tłumaczenie wideo, konwersja dźwięku na tekst i wiele innych.

 

Przykłady zastosowań w pracy nauczyciela:

  • Transkrypcja wykładów: Nauczyciele mogą transkrybować filmy z wykładami i prezentacjami, nagrywając je dla swoich uczniów, co ułatwia dostęp do materiałów edukacyjnych dla uczniów z różnymi potrzebami.
  • Tłumaczenie materiałów: Dzięki wsparciu dla wielu języków, nauczyciele mogą tłumaczyć napisy na różne języki, co jest szczególnie przydatne w wielojęzycznych klasach lub dla uczniów, którzy uczą się języka obcego.
  • Dostępność materiałów: Dodawanie napisów do filmów edukacyjnych czyni je bardziej dostępnymi dla uczniów z niedosłuchem lub dla tych, którzy wolą czytać treść zamiast słuchać.
  • Zaangażowanie uczniów: Filmy z napisami mogą przyciągnąć uwagę uczniów i pomóc im lepiej zrozumieć treść, zwłaszcza gdy język używany w filmie nie jest ich pierwszym językiem.

Dodaj komentarz