Piggy

Piggy

Nazwa: Piggy

Opis:
Piggy to innowacyjne narzędzie do tworzenia interaktywnych treści dostępnych na smartfonach. Umożliwia ono nauczycielom i uczniom tworzenie interaktywnych historii, prezentacji i quizów bez potrzeby posiadania zaawansowanych umiejętności z zakresu projektowania graficznego czy kodowania. Piggy oferuje szeroki zakres funkcji, umożliwiających angażujące i kreatywne podejście do nauczania i interakcji z uczniami.

Sposoby wykorzystania dla nauczycieli:

  • Tworzenie interaktywnych materiałów do nauczania: Nauczyciele mogą korzystać z Piggy do tworzenia angażujących i interaktywnych treści, takich jak historie, prezentacje i quizy. Zastosowanie tych form w procesie dydaktycznym może pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu materiału i uczynić naukę bardziej angażującą.

  • Tworzenie quizów: Narzędzie to pozwala nauczycielom na szybkie i łatwe stworzenie quizów, które mogą być wykorzystane jako narzędzia oceny lub jako formy interaktywnej nauki.

  • Stymulowanie kreatywności uczniów: Piggy daje uczniom możliwość wyrażenia siebie poprzez tworzenie własnych historii i prezentacji. To może być znakomitym sposobem na stymulowanie ich kreatywności i zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w procesie nauczania.

Dodaj komentarz