Twee

Twee

Nazwa: Twee
Link: twee.com

Opis: Twee to innowacyjne narzędzie zasilane sztuczną inteligencją, stworzone specjalnie dla nauczycieli języka angielskiego. Umożliwia ono tworzenie pytań dla dowolnego filmu na YouTube w kilka sekund, generowanie dialogów, opowieści, listów czy artykułów na dowolny temat i dla dowolnego poziomu zaawansowania. Dodatkowo, narzędzie oferuje możliwość szybkiego tworzenia pytań wielokrotnego wyboru, pytań otwartych oraz stwierdzeń prawda/fałsz. Nauczyciele mogą również znajdować interesujące pytania do dyskusji, ciekawostki oraz cytaty znanych osób związane z danym tematem. Twee pomaga również w generowaniu ćwiczeń z lukami oraz ćwiczeń z uzupełnianiem nawiasów.

Przykłady użycia dla nauczycieli:

  • Tworzenie interaktywnych materiałów: Nauczyciele mogą korzystać z Twee do tworzenia różnorodnych treści, takich jak dialogi, opowieści, listy, artykuły i wiele innych.
  • Integracja z technologią: Twee umożliwia nauczycielom wykorzystanie technologii do tworzenia różnorodnych ćwiczeń i materiałów dydaktycznych.
  • Stymulowanie kreatywności: Dzięki Twee nauczyciele mogą zachęcać uczniów do eksperymentowania z różnymi pomysłami i zobaczyć, jak mogą zostać przekształcone w bardziej zaawansowane treści.

Dodaj komentarz