Brisk

Brisk

Nazwa: Brisk Teaching

Link: https://www.briskteaching.com

Opis: Brisk Teaching to narzędzie oparte na sztucznej inteligencji przeznaczone dla nauczycieli. Oferuje funkcje takie jak szybkie generowanie opinii, wykrywanie tekstu napisanego przez AI, tworzenie programów nauczania oraz dostosowywanie zasobów do różnych poziomów czytania. Aplikacja jest zintegrowana z narzędziami, z których korzystają nauczyciele, takimi jak Google Classroom. Brisk stawia na indywidualizację, bezpieczeństwo danych oraz łatwość w użyciu, oferując rozszerzenie do przeglądarki Chrome.

Przykłady zastosowań w pracy nauczyciela:

  • Wykrywanie tekstu napisanego przez AI w Google Docs: Nauczyciele mogą wykorzystać Brisk do wykrywania prac uczniów, które zostały napisane przy pomocy sztucznej inteligencji, co pozwala na ocenę autentyczności pracy ucznia.
  • Tworzenie programów nauczania: Brisk umożliwia tworzenie i dostosowywanie materiałów dydaktycznych, takich jak arkusze, zasoby i pytania egzaminacyjne, dostosowane do potrzeb klasy.
  • Automatyczne generowanie opinii: Za pomocą narzędzia do generowania opinii opartego na AI, nauczyciele mogą oszczędzić czas na ocenie prac uczniów i oferować im więcej możliwości uzyskania informacji zwrotnych.
  • Konwersja poziomu czytania artykułów informacyjnych: Brisk pozwala na dostosowywanie poziomu trudności artykułów z internetu, dzięki czemu nauczyciele mogą dostosowywać materiały do poziomu czytania swoich uczniów.
  • Integracja z Google Classroom: Brisk jest zintegrowany z Google Classroom, co ułatwia nauczycielom korzystanie z narzędzia w codziennej pracy.

Dodaj komentarz