Keenious

Keenious

Nazwa: Keenious

Link: https://keenious.com

Opis:

Keenious to narzędzie, które umożliwia znalezienie badań naukowych istotnych dla dowolnego dokumentu. Działa poprzez analizę zawartości dokumentu i porównanie go z milionami publikacji naukowych, aby dostarczyć najbardziej odpowiednie artykuły i tematy badawcze. Keenious integruje się z Microsoft Word i Google Docs, co pozwala na łatwy dostęp do najbardziej odpowiednich badań podczas pracy nad dokumentem. Ponadto oferuje funkcje takie jak wyszukiwanie wyróżnionych fragmentów, zaawansowane filtrowanie i szybkie odnoszenie się do źródeł.

Przykłady zastosowań w pracy nauczyciela:

  • Przygotowywanie materiałów do lekcji: Nauczyciel może używać Keenious do wyszukiwania najnowszych badań naukowych na dany temat, co pozwoli wzbogacić materiały lekcyjne o aktualne informacje i odkrycia.
  • Pisanie prac naukowych: Podczas pisania artykułów czy prac dyplomowych, nauczyciel może korzystać z Keenious, aby znaleźć najbardziej odpowiednie źródła i literaturę na dany temat.
  • Wsparcie dla uczniów: Nauczyciel może polecić Keenious uczniom pracującym nad projektami badawczymi lub referatami, aby pomóc im w znalezieniu odpowiednich źródeł.
  • Szkolenia i warsztaty: Nauczyciel może korzystać z Keenious podczas organizacji warsztatów czy szkoleń, aby zapewnić uczestnikom dostęp do najnowszych badań w danej dziedzinie.

Dodaj komentarz