Canva

Canva

Nazwa: Canva dla Edukacji

Opis: Canva dla Edukacji to narzędzie umożliwiające nauczycielom i uczniom tworzenie i współpracę wizualną w klasie. Umożliwia tworzenie i personalizowanie planów lekcji, infografik, plakatów, filmów i innych materiałów. Canva dla Edukacji integruje się z podstawowymi narzędziami klasy, w tym Schoology, D2L, Moodle, Blackboard, Google Classroom, Canvas i Microsoft Teams . Przykłady użycia dla nauczycieli: Nauczyciele mogą używać Canva do tworzenia angażujących planów lekcji, infografik i plakatów. Mogą również wykorzystywać narzędzie do udzielania informacji zwrotnych uczniom w jednym miejscu oraz do dzielenia się i oceny zadań uczniów za pośrednictwem swojego systemu zarządzania nauczaniem .

Dodaj komentarz