Progressay

Progressey

Nazwa: Progressay

Link: https://www.progressay.com

Opis: Progressay to platforma edukacyjna, która wykorzystuje technologię A.I do automatycznego oceniania prac uczniów. Oferuje różne narzędzia, takie jak Grading Assistant, który pozwala na szybkie i dokładne ocenianie prac dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji. Platforma zawiera również Progress LMS, który jest podobny do Google Classroom, ale z automatycznym ocenianiem esejów. Ponadto, Progressay oferuje narzędzie Progress Data do automatycznego raportowania postępów uczniów oraz GoModerate do poprawy jakości oceniania. Użytkownicy mogą również znaleźć interesujące kursy lub wynająć tutorów za pośrednictwem platformy.

Przykłady zastosowań w pracy nauczyciela:

  • Automatyczne ocenianie prac: Nauczyciele mogą korzystać z Grading Assistant do szybkiego i dokładnego oceniania esejów uczniów, co pozwala zaoszczędzić czas i zwiększyć precyzję ocen.
  • Zarządzanie klasą: Za pomocą Progress LMS nauczyciele mogą zarządzać swoimi klasami, przypisywać zadania i śledzić postępy uczniów.
  • Analiza postępów uczniów: Dzięki Progress Data nauczyciele mogą uzyskać natychmiastowy wgląd w postępy uczniów i dostosowywać swoje metody nauczania w odpowiedzi na potrzeby uczniów.
  • Poprawa jakości ocen: GoModerate pozwala nauczycielom poprawić jakość oceniania i zapewnić uczniom bardziej spójne i dokładne oceny.
  • Rozwój zawodowy: Nauczyciele mogą korzystać z GoProgress, aby znaleźć nowe kursy i rozwijać swoje umiejętności zawodowe.
  • Wsparcie dla uczniów: Jeśli uczniowie potrzebują dodatkowego wsparcia, nauczyciele mogą polecić im tutorów z ProgressTutors.

Dodaj komentarz